Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów powstało w wyniku procesu integracji środowisk socjalistycznych na bazie działającego od 2004 roku Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” i działającego od 2016 roku Porozumienia Socjalistów – dobrowolnego, niezarejestrowanego formalnie porozumienia programowego dziesięciu podmiotów prawnych, grupujących środowiska socjalistyczne.
Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów działa w oparciu o dorobek programowy i organizacyjny podmiotów, które uczestniczyły dotychczas w działalności wymienionych wcześniej ugrupowań. Ostatnie Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „P-P-S”, które odbyło się w czerwcu 2019 roku zatwierdziło zmianę nazwy stowarzyszenia oraz nowy Statut, jak również potwierdziło znaczenie dorobku programowego opierającego się na założenia socjalizmu demokratycznego i dorobku Polskiej Partii Socjalistycznej, szczególnie w obszarze walki o utrwalenie idei sprawiedliwości społecznej i niepodległości Państwa Polskiego.
Podstawą działalności Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów jest praca informacyjna i edukacyjna w obszarze polityki i budowy społeczeństwa obywatelskiego kierującego się zasadami sprawiedliwości społecznej zapisanej w Konstytucji RP.