Stowarzyszenie Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość"
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
NIP:  9512122320; Regon: 015809750; KRS:0000215425
Konto: PKO BP S.A. X O/Warszawa  42 1020 1013 0000 0202 0147 0244

Zarząd:
Andrzej Ziemski - prezes
Janusz Przepiórski - wiceprezes
Kazimierz Treger - wiceprezes
Czesław Kulesza - sekretarz generalny
Jacek Kłopotowski - skarbnik
Daniel Mieniewski
Sylwester Szafarz

Komisja Rewizyjna:
Maria Nowak - Dzierżyńska - przewodnicząca
Ewa Ochalska
Janusz Ptaszkiewicz