W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Powodem zwołania zebrania wszystkich członków stowarzyszenia były przygotowania do wyborów parlamentarnych, szczególnie ważne dla całej lewicy w świetle zarysowującego się od 2015 roku kryzysu na tle programowym i ideowym.
Przyjęto uchwały zobowiązujące władze stowarzyszenia do umocnienia pracy programowej i ideowej przed wyborami, pogłębienia współpracy z ugrupowaniami lewicy w ramach Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie opowiada się za budową szerokiego frontu lewicy przed wyborami w celu osiągnięcia wyników wyborczych przywracających lewicy status parlamentarny.


Podczas posiedzenia dokonano zmian w Statucie stowarzyszenia. Rozszerzono także skład zarządu.
Aktualnie w składzie zarządu stowarzyszenia znajdują się: Andrzej Ziemski – prezes, Kazimierz Treger – wiceprezes, Czesław Kulesza – sekretarz generalny, Daniel Mieniewski – skarbnik oraz członkowie – Jacek Kłopotowski, Krzysztof Szlubowski i Marta Kościelecka.
Stowarzyszenie jest wydawcą „Przeglądu Socjalistycznego” i popularnej witryny internetowej www.przeglad-socjalistyczny.pl