My, ludzie polskiej lewicy – socjaliści, świadomi skutków kryzysu globalnego, który zagraża równowadze świata w jakim żyjemy i zatroskani aktualnym rozwojem wydarzeń w kraju, tworzymy porozumienie postępowych sił polskiej lewicy. Naszym celem jest obrona podstawowych wartości demokratyzujących naszą, europejską cywilizację. Są nimi sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka.
Socjalizm rozumiemy jako ustrój nadrzędności pracy i godności człowieka nad kapitałem. Przypominamy, że  socjalizm – różnorodnie pojmowany – głosiły wybitne jednostki, by wymienić Adama Mickiewicza, Edwarda Abramowskiego, Stefana Żeromskiego, Marię Dąbrowską a także Józefa Piłsudskiego i Ignacego Daszyńskiego. Wyrazem socjalizmu w systemie prawa jest uznanie znaczenia państwa oraz wskazanie innych – niż  wprowadzone po 1989 roku – rozwiązań gospodarczych i społecznych. Wymaga to przywrócenia państwu obowiązków i funkcji, które pozwolą mu skutecznie zapewnić realizację powszechnych powinności społecznych jak ochrona zdrowia, edukacja, emerytury. Niezbędne jest odejście od liberalizmu ekonomicznego, który skutkuje biedą, upadkiem kultury i funkcjonowaniem wartości, które rozbijają wspólnotę obywateli. Zysk materialny nie powinien stanowić nadrzędnej wartości.

Ruch Społeczny „Praca – Pokój – Sprawiedliwość” programowo walczy ze wszystkimi niedostatkami życia gospodarczego, społecznego i politycznego w Polsce.
Wiemy, tak jak i wszyscy Polacy, że jest u nas za mało pracy i sprawiedliwości, niewydolne są instytucje państwa i towarzyszą nam zagrożenia spokoju społecznego i pokoju w świecie..
Mówimy NIE bezrobociu, biedzie i niesprawiedliwości.
NIE zgadzamy się na istnienie ludzi drugiej kategorii – bez pracy i perspektyw.
NIE zgadzamy się na zaniechanie przez państwo jego podstawowych funkcji w dziedzinie ochrony zdrowia, oświacie, ochronie bezpieczeństwa i praw obywatelskich.
NIE akceptujemy polityki braku szans dla emerytów i rencistów oraz braku perspektyw dla młodzieży.
Nie godzimy się na to, aby Polska była państwem drugiej kategorii w Unii Europejskiej a Polacy pełnili jedynie funkcje usługowe.